Genom att köpa kläder och andra prylar i shoppen bidrar du till drogförebyggande arbete som genomförs i samarbeten med partnerorganisationer i Östeuropa, Sydostasien och Östafrika. Ex: ledarutbildningar, mikrofinansering, organisationsutveckling, alkohol - och narkotikapolitisk lobbying, hiv/aids-bekämpning, demokratiutveckling, yrkesutbildningar mm. Alla intäkter från UNF-shoppen används för UNF:s globala arbete.

Drogpolitiskt program
Drogpolitiskt program, antaget av kongressen i Borås 2013.
Köp
Fake Free-pins
Fake Free-pins i tolv varianter!
2:-
Köp
Godis (1 kg)
100:-
Köp
T-shirt: Solidaritet, Nykterhet, Demokrati
Demokrati - en äkta berusning
50:-
Köp
Mössa
80:-
Köp

Gammelgårdsvägen 38, Box: 12825, 112 97 Stockholm | Telefon: 08-672 60 60, Fax: 08-672 60 01, E-post: info@unf.se