Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 10 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 2 / 10 Next Page
Page Background

LiNDBERG SKYLTSYSTEM

www.lexidor.com

Copyright © 2014 Lindbergs Skyltar AB

SKYLTNiNG, MER ÄN BARA EN SKYLT

För att skapa en trygg, säker och effektiv

skyltning, krävs ett system.

Stor nyfikenhet, bred kunskap och lång

erfarenhet ger oss på Lindberg en unik

helhetssyn inom skyltning. Det kan vara nöd-,

utrymning- och säkerhetsskyltning på sjön eller i

land.

Men också hjälp med informations-,

vägledningsskyltning eller företagsidentitet.

Dessutom kan du ta hjälp från vår

designavdelning med unika lösningar för

produktmärkning, inredningsdekor och

kampanjskyltning.

Vår CAD avdelning producerar utrymningplaner,

insatsplaner och skyltplaner.

Vi är certifierade av DNV och Lloyd’s Register

för kontrollmätningar på LLL-utrymningssystem.

Vill du veta mer om:

Ÿ

Lindberg Sign System

Ÿ

Produktmärkning

Ÿ

Kontrollmätning av LLL-system

Ÿ

Lexidor, säkerhetsskyltar

Ÿ

CAD-ritningar

Kort sagt, vi är Lindberg - din skyltguide,