Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 10 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 4 / 10 Next Page
Page Background

SÄKERHETSSKYLTNiNG

SÄKER, TRYGG OCH EFFEKTiV SKYLTNiNG

Allt material håller en hög nivå för hållbar skyltning. Säkerhetsplaner

designas utifrån vårt omtyckta Lexidor-koncept, vilket bygger på ett

arbete som genomsyras av erfarenhet och kunskap. Viktigt är också

att följa de bestämmelser och regler som finns inom säkerhetsskyltning.

31-3150-APH-150

8 FÖRBUDSSKYLTNiNG

4 NÖDSKYLTNiNG

5 BRANDSKYLTNiNG

6 PÅBUDSSKYLTNiNG

1 UTRYMNINGSPLAN

2 ”LOW LEVEL” -

UTRYMNINGSKYLTNiNG

3 ”HiGH LEVEL” -

UTRYMNINGSKYLTNiNG

7 VARNINGSSKYLTNiNG

9 ÅTERViNNiNG

www.lexidor.com

Copyright © 2014 Lindbergs Skyltar AB