Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 10 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 6 / 10 Next Page
Page Background

KONTRASTMARKERiNG

4 TACTiLA SKYLTAR

1 TRAPPMARKERiNG

2 GLASMARKERiNG

3 DÖRRMARKERiNG

Med enkla utrymningsmarkeringar ser du till att din

personal och dina gäster får en snabb och säker

evakuering när olyckan är framme.

Genom att markera hinder kan du effektivt reducera

skaderisken i och runt ditt produktionsommråde.

De taktila skyltarna i kombination med

kontrastmarkering ökar fastighetens tillgänglighet.

www.lexidor.com

Copyright © 2014 Lindbergs Skyltar AB