Hitta rätt bestyckning (2-takt)

Kortfattat om hur man hittar fram till rätt bestyckning
Tillvägagångssättet är detsamma för fyrtaktare med Mikuni VM-förgasare

 

Lågfartsmunstycke

Starta upp och varmkör motorn. Hitta ett behagligt tomgångsvarv med hjälp av tomgångsskruven. Obs! springan under trotteln får inte bli större än 1.5 mm*. Ställ luftskruven på 1.5 varv.

  1. Skruva sakta ut luftskruven. Om varvtalet stiger, fortsätt att skruva tills det sjunker. Om varvtalet inte sjunker trots att du kommit 3 varv ut... Byt till mindre lågfartsmunstycke!
  2. Om varvtalet sjunker så fort du börjar skruva ut luftskruven, skruva då in den istället. Om varvtalet inte vill sjunka trots att du nu har skruvat luftskruven i botten... Byt till större lågfartsmunstycke!
  3. När du lokaliserat en högsta-varvtals-puckel sänker du vid behov tomgångsvarvet med hjälp av tomgångsskruven. Kontrollera att luftskruven fortfarande står där du har högsta varvtalet. Nu skruvar du in luftskruven 1/8 varv. Klart!

Du har rätt lågfartsmunstycke om du hittar en varvtalspuckel någonstans mellan 1 och 2 varv ut på luftskruven

 * Om springan blir större tenderar nålmunstycke och nål att ta hand om bränsleblandningen istället för lågfartskretsen med påföljd att luftskruven inte "tar"


Nålmunstycke

Montera ur huvudmunstycket! (Undantag: om nålmunstycket hålls på plats av huvudmunstycket borrar du istället upp ett sådant till 2.5-3.0 mm). Flytta trottelnålen till snålaste läget, dvs clipset högst upp. Sätt en knappnål på gashandtagets gummiflärp. Markera med hjälp av en bit målartejp på gashandtagets fasta del var du har 1/2 gas, 3/4 gas och full gas. Kör på tvåan eller trean och accelerera lugnt... Motorn kommer nu att få för mycket bränsle vid ett visst gaspådrag. Det är var detta inträffar som är det intressanta nu.

  1. Om du kan ge mer än 3/4 gas (... kanske tom hålla fullt?) då är nålmunstycket för litet. Byt till ett större!
  2. Om motorn stupar redan vid 1/2 gas är nålmunstycket för stort. Byt till ett mindre!
  3. Om du kommer till 3/4 gas har du rätt nålmunstycke!

 

Huvudmunstycke

När du nu hittat rätt lågfarts- och nålmunstycke kan vi gå över till högfartskretsen. Placera trottelnålen i mittenläget. Montera valfritt huvudmunstycke, förslagsvis det som sitter originalmonterat i förgasaren. 

  1. Accelerera upp genom växlarna på fullgas, helst i uppförsbacke. Om motorn nyser genom förgasaren, missar, eller lägger av helt, är huvudmunstycket troligtvis för litet. Om den däremot känns slö, böar och inte reagerar på ändrade gaslägen, är huvudmunstycket troligtvis för stort.
  2. Vi förutsätter nu att du bytt till en storlek som känns OK. Nästa test består i att köra på fullgas (på hög växel) och sedan slå av till 7/8 gas. Om motorn nu accelererar är huvudmunstycket för litet. Om motorn däremot tvekar och misständer är huvudmunstycket för stort. Om farten minskar mjukt och naturligt, är huvudmunstycket rätt... åtminstone i det närmaste rätt.
  3. Kanske har du gjort ytterligare någon korrigering och munstycket känns helt rätt. Men för att vara på säkra sidan gör vi om uppförsbackstestet. Denna gång ger vi akt på exakt var någonstans vi uppnår topphastigheten... eller - om vi har en väldigt snabb hoj - exakt var någonstans vi når tex 120 km/t. Vi märker ut denna punkt och gör om testet igen och antecknar sluthastigheten. Vi gör om testet med andra munstycken, ett snäpp upp och ett snäpp ner. Högsta hastighet vid sträckans slutmarkering bekräftar att vi hittat rätt huvudmunstycke (... för just det här tillfället, med det här lufttrycket, temperaturen och luftfuktigheten, vill säga)!
  4. Man kan också välja att låta stiften tala... under förutsättning att man vet vad man ska titta efter. Läs mer här!