Förgasare med luftskruv
Vanligast förekommande på 2-takt men återfinns även på tex Mikuni HSR. En luftskruv känns igen på att den är trubbig och placerad uppströms trotteln.

 

Lågfartsmunstycke

Starta upp och varmkör motorn. Hitta ett behagligt tomgångsvarv med hjälp av tomgångsskruven. Obs! springan under trotteln får inte vara större än 1.5 mm*. Ställ luftskruven på 1.5 varv öppen.

  1. Skruva sakta ut luftskruven. Om varvtalet stiger, fortsätt att skruva tills det sjunker. Om varvtalet inte sjunker trots att du kommit 3 varv ut... Byt till mindre lågfartsmunstycke!
  2. Om varvtalet sjunker så fort du börjar skruva ut luftskruven, skruva då in den istället. Om varvtalet inte vill sjunka trots att du nu har skruvat luftskruven i botten... Byt till större lågfartsmunstycke!
  3. När du lokaliserat en högsta-varvtals-puckel sänker du vid behov tomgångsvarvet med hjälp av tomgångsskruven. Kontrollera att luftskruven fortfarande står där du har högsta varvtalet. Nu skruvar du in luftskruven 1/8 varv. Klart!

Du har rätt lågfartsmunstycke om du hittar en varvtalspuckel någonstans mellan 1 och 2 varv ut på luftskruven

 * Om den blir större tenderar nålmunstycket att ta hand om bränsleblandningen istället för lågfartskretsen med påföljd att luftskruven inte "tar"


Nålmunstycke

Byt huvudmunstycket till ett som du borrar till 3mm (Har du ställbart öppnar du detta 3 varv). Flytta trottelnålen till snålaste läget (clipset högst upp). Sätt en knappnål på gashandtagets gummiflärp. Därefter fäster du en bit målartejp på gashandtagets fasta del och markerar var du har 1/2 gas, 3/4 gas och full gas. Kör på tvåan eller trean och accelerera lugnt.* Motorn kommer nu att få för mycket bränsle vid ett visst gaspådrag. Det är var någonstans detta inträffar som vi vill veta i detta test.

  1. Om du kan ge mer än 3/4 gas (... kanske tom hålla fullt?) är nålmunstycket för litet. Byt till ett större!
  2. Om motorn stupar redan vid 1/2 gas är nålmunstycket för stort. Byt till ett mindre!
  3. Om det inte går att gasa mer än till 3/4 gas är nålmunstycket av rätt storlek. 
* Har du en moped underlättar det om du startar i svagt nedförslut. Är den ändå trög att få upp i fart, prova med att begränsa lufttillträdet något. Om detta hjälper har du troligtvis för litet nålmunstycke.
 

 

Huvudmunstycke

När du nu hittat rätt lågfarts- och nålmunstycke går vi över till högfartskretsen. Placera trottelnålen i mittenläget. Montera valfritt huvudmunstycke, något som du tror kan vara rätt.

  1. Accelerera upp genom växlarna på fullgas, helst i uppförsbacke. Om nu motorn nyser genom förgasaren, missar, eller inte kan ta fullgas, är huvudmunstycket troligtvis för litet. Om motorn däremot känns slö, lämnar rök efter sig och inte reagerar nämnvärt på ändrat gasläge, är huvudmunstycket sannolikt för stort.
  2. Korrigera storleken på munstycket och gör om testet. Låt motorn varva ur på hög växel. Slå sedan av från fullgas till 7/8 gas. Om du nu upplever att du får en "knuff i ryggen" är troligtvis huvudmunstycket för litet. Byt till större.
  3. Vill du försäkra dig om att du har valt rätt huvudmunstycke: Accellerera från stillastående upp genom växlarna, gärna i samma backe som tidigare. Ge akt på exakt var någonstans du uppnår en viss hastighet. Byt sedan munstycke och prova igen. Den kortaste sträcka du behöver för att uppnå denna hastighet bekräftar att du hittat rätt huvudmunstycke. Komplettera gärna med ett plugchop... Läs mer här!

Fler förgasartips