Förgasare med luftskruv
Vanligast förekommande på 2-takt men återfinns även på tex Mikuni HSR. En luftskruv känns igen på att den är trubbig och placerad uppströms trotteln.

 

Lågfartsmunstycke

Starta upp och varmkör motorn. Hitta ett behagligt tomgångsvarv med hjälp av tomgångsskruven. Obs! springan under trotteln får inte vara större än 1.5 mm*. Ställ luftskruven på 1.5 varv öppen.

  1. Skruva sakta ut luftskruven. Om varvtalet stiger, fortsätt att skruva tills det sjunker. Om varvtalet inte sjunker trots att du kommit 3 varv ut... Byt till mindre lågfartsmunstycke!
  2. Om varvtalet sjunker så fort du börjar skruva ut luftskruven, skruva då in den istället. Om varvtalet inte vill sjunka trots att du nu har skruvat luftskruven i botten... Byt till större lågfartsmunstycke!
  3. När du lokaliserat en högsta-varvtals-puckel sänker du vid behov tomgångsvarvet med hjälp av tomgångsskruven. Kontrollera att luftskruven fortfarande står där du har högsta varvtalet. Nu skruvar du in luftskruven 1/8 varv. Klart!

Du har rätt lågfartsmunstycke om du hittar en varvtalspuckel någonstans mellan 1 och 2 varv ut på luftskruven

 * Om den blir större tenderar nålmunstycket att ta hand om bränsleblandningen istället för lågfartskretsen med påföljd att luftskruven inte "tar"


Nålmunstycke

Byt ut huvudmunstycket mot ett som du borrat till 3mm. Flytta trottelnålen till snålaste läget (clipset högst upp). Sätt en knappnål på gashandtagets gummiflärp. Därefter fäster du en bit målartejp på gashandtagets fasta del och markerar var du har 1/2 gas, 3/4 gas och full gas. Kör på 1/4 gas på någon av de högre växlarna (utan att segdra) gärna i lätt uppförslut.* I detta test kommer motorn att få för mycket bränsle vid ett visst gaspådrag. Det är vid vilket gasläge detta inträffar som ger oss en ledtråd om nålmunstycket behöver bytas eller inte.

  1. Om du kan ge mer än 3/4 gas (... kanske tom hålla fullt?) är nålmunstycket för litet. Byt till ett större!
  2. Om motorn får en kallsup redan vid 1/2 gas är nålmunstycket för stort. Byt till ett mindre!
  3. Om motorn dränks vid 3/4 gas är nålmunstycket rätt. 
* Har du en moped kanske du måste "paddla" eller starta i svagt nedförslut. 
 

 

Huvudmunstycke

När du nu hittat rätt lågfarts- och nålmunstycke är det dags att gå över till högfartskretsen. Placera trottelnålen i mittenläget. Välj en teststräcka, gärna en uppförsbacke.

  1. Kör på halvgas på en lagom hög växel (och med ett varvtal där motorn trivs). Ge sedan full gas. Om motorn nu missar, om förgasaren nyser eller om motorn inte alls vill gå på fullgas är huvudmunstycket sannolikt för litet. Byt till större.       Om motorn däremot känns slö och inte reagerar nämnvärt på ändrat gasläge mellan 3/4 och full gas, är huvudmunstycket troligtvis för stort. Byt till mindre.
  2. Om motorn nu inte längre missar och du tycker att den går fint upp till fullgas så gör följande test. Håll fullt uppför backen men slå av en aning mot slutet av backen (bara ytterst lite). Om du nu upplever att hojen får kraft, ja, då är huvudmunstycket trots allt för litet. Byt till snäppet större.
  3. Vill du sedan försäkra dig om att du har valt rätt huvudmunstycke, kan du ta hjälp av en god vän som placerar sig längre upp i backen med ett tidtagarur. När han ger starttecken accelererar du från stillastående upp genom växlarna tills du når den punkt där han står varpå han antecknar tiden. Du byter nu huvudmunstycke och gör en repa till. Den snabbaste tiden ger dig rätt huvudmunstycke.
  4. Komplettera gärna med ett plugchop... Läs mer här!

Fler förgasartips