Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 10 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 8 / 10 Next Page
Page Background

CAD / RiTNiNGSHANTERiNG

1 RELATiONSRiTNiNG

2 OR-RiTNiNG

4 iNSATSPLAN

5 SKYLTPLAN/MANUAL

6 UTRYMNiNGSPLAN

3 SERViCERiTNiNG

7 BYGGLOV

UTSKRiFT & LAMiNERiNG

Vi skriver ut ritningarna på papper, självhäftande folie eller

efterlysande material. Vi utför inplastning och laminering.

UTRYMNiNGSPLAN

Vi erbjuder en komplett produkt eller justerar upp befintliga tavlor.

MARKERING OCH UTRYMNINGSSKYLTNING

Vi ger rådgivning och projekterar era lokaler genom att göra en skyltplan.

Relationsritning/OR-ritning/SR-ritning

iNSATSPLAN

Planen utformas enligt samråd och riktlinjer från räddningstjänsten.

SKYLTPLAN

Beskriver er verklighet och underlättar överblick och underhåll.

STÖD FÖR BYGGLOV

Vi ritar ett underlag som ska bifogas till era bygglovshandlingar.

8 UTSKRiFT/iNPLASTAD

ORRitning

XYZ_03-001_yyyy-mm-dd

Lindbergsskyltar

XYZ_04-001_yyyy-mm-dd

www.lexidor.com

Copyright © 2014 Lindbergs Skyltar AB